Getuigenis organisatie opstelling

Er is heel wat spanning en wrijving weggevallen!

We wilden graag weten welke invloed de uitbesteding van een deel van onze activiteiten aan een onderaannemer zou hebben op onze organisatie en welke de aandachtspunten zijn. De opstelling toonde echter snel dat er andere prioriteiten eerst moesten aangepakt worden: samenstelling van en interactie binnen het managementteam.

De opstelling toonde duidelijk de dynamiek tussen de interacties onder de teamleden en de invloed hiervan op onze organisatie. 

Gina’s ervaring met opstellingswerk en voeling met wat zich afspeelt in het moment zijn cruciaal. Haar zachte en open ingrepen en vertolkingen als facilitator, hielpen om tot meer helderheid te komen over wat we zagen. Het was fijn dat niet alleen de “problemen” aan de kaak gesteld werden, maar dat er ook geëxploreerd werd naar een oplossing. Naar een situatie van “vrede” voor ieder persoon en de organisatie als geheel.

Na de debriefing nam Gina nog ruim de tijd om het verwerkingsproces binnen het team zich te laten inzetten. Zacht, maar ook kordaat wijzend op de boodschappen die naar boven kwamen tijdens de opstelling.

Ondanks dat de boodschap zo helder was, heeft het maanden geduurd tot stap voor stap aanpassingen gebeurd zijn in ons team. Maar dat ligt eerder aan de cultuur binnen ons team waar drastische ingrepen niet eenvoudig zijn. Stilaan evolueren we wel naar een oplossingssituatie en is er een hoop wrijving en spanning weggevallen. Hierdoor zien we meer energie voor creativiteit en ontwikkeling van onze onderneming.

De waarde van de opstelling lag er voor ons in dat

  • De pijnpunten helder “in your face” gebracht werden. We konden er niet meer om heen.
  • We een gezamenlijke ervaring en woordenschat gekregen hadden om de situatie en interacties te benoemen.

Jan Frederick
stichter van een organisatie en jurist