Stress en burn-out

Stress en burn-out onmiddellijk aanpakken en preventief werken!

Vertrekkend vanuit stress ervaringen:
Je loopt tegen bepaalde dingen aan; communiceren gaat niet zoals je wil, je ervaart spanningen en conflicten op je werk, je voelt frustraties in relatie(s), je voelt je buitengesloten of gepest, je bent hoog gevoelig, je hebt faalangst, je ervaart te weinig zelfvertrouwen en/of zelfrespect, je bent steeds moe,  je kan door bepaalde angsten je doelen niet bereiken, je ervaart kwaadheid in jezelf die je niet kan plaatsen, je voelt je vlug afgewezen, je bent net gescheiden en voelt geen grond meer onder je voeten etc.

PSYCH-K®
Familie- en organisatieopstellingen als hulpmiddelen

Is een efficiënte en duurzame manier om stress om te buigen naar levenskracht en innerlijke vrede. Het is een eenvoudige techniek die als gemakkelijk ervaren wordt. Je vindt hierover meer uitleg onder de toets PSYCH-K®.

 

PSYCHK® zet belemmerende overtuigingen snel om in ondersteunende en energie gevende overtuigingen. Overtuigingen vormen het fundament van onze persoonlijkheid.

PSYCHK® draagt bij om in vrede te zijn met onszelf en met anderen, er gaat een wereld van mogelijkheden voor ons open.
Steeds terugkerende angsten, gevoelens die belemmerend werken om je doelen te bereiken of projecten door te zetten kunnen door PSYCHK® getransformeerd worden. Daardoor heb je de weg vrij om te gaan voor dat wat je wil.

Je kan worden wie je echt bent, je potentieel echt waarmaken, je kwaliteiten en talenten echt inzetten en laten bloeien!

Gina is gecertificeerd PSYCHK® facilitator.