PSYCH-K®

If you can dream it, you can do it!
We zijn als mens in staat om veel te bereiken en onze dromen waar te maken!
Je kan worden wie je echt bent, je potentieel waarmaken, je kwaliteiten en talenten echt inzetten en laten bloeien!

Wat belemmert jou om in harmonie te zijn met jezelf en de mensen in je omgeving?                      HCP_Logo_New
Om je menselijke noden en verlangens duidelijk te krijgen?
Of om je wensen en je dromen waar te maken?

PSYCH-K® is een efficiënte en duurzame manier om stress om te buigen naar levenskracht en innerlijke vrede. Het is een eenvoudige techniek die als gemakkelijk ervaren wordt. PSYCH-K® zet belemmerende overtuigingen snel om in ondersteunende overtuigingen.

Overtuigingen vormen het fundament van onze persoonlijkheid, ze kunnen ons belemmeren of ondersteunen.
PSYCH-K® draagt bij om in vrede te zijn met jezelf en met anderen, er gaat een wereld van mogelijkheden voor ons open.
Steeds terugkerende angsten, gevoelens die belemmerend werken om je doelen te bereiken of projecten door te zetten, kunnen door PSYCH-K® getransformeerd worden. Daardoor heb je de weg vrij om te gaan voor dat wat je wil.

De invloed van PSYCH-K® op stress en trauma

Wanneer er teveel spanning is, kunnen we geen vertrouwen voelen, geen verbinding maken, blijven onze zielsverlangens grotendeels onbenut.
Stress kan evolueren naar totale uitputting wanneer verschillende onverwerkte traumatische ervaringen, emotioneel, mentaal of op lichamelijk vlak werkzaam zijn.

Zowel stress als trauma kan door PSYCH-K® op een duurzame, eenvoudige en snelle manier omgezet worden naar een vredig gevoel en het loslaten ervan. Door stress en trauma’s te transformeren ontstaat er een veld van vrijheid waarin onvoorwaardelijke liefde volop leeft.

PSYCH-K® geeft verschillende manieren om saboterende of belemmerende overtuigingen te herkennen en te vervangen door ondersteunende en ondersteunende overtuigingen.

De oorsprong van elke stresservaring zit in het onderbewuste, we kunnen het ook onze eigen database noemen. In deze database zit al de informatie die we van voor de geboorte verzamelde én informatie die door onze ouders en voorouders werd doorgegeven. De onderbewuste overtuigingen van een levenslange ‘programmering’ (opvoeding, scholing, allerlei ervaringen, godsdienst, cultuur,…) die in de database zitten, hebben een sterke invloed (95%) op het menselijk gedrag.
In die programmering zit ondersteunende overtuigingen die ervoor zorgen dat er zaken goed lopen en we op bepaalde vlakken tevredenheid en vrede voelen. Er zijn ook zelfondermijnende of destructieve overtuigingen, met als gevolg zelfondermijnend gedrag. Dit gebeurt allemaal onbewust en automatisch en we passen het aan naar dat wat je wel wilt met PSYCH-K®.

Soms is ons gedrag bewust (tot 5% van het bewustzijn), weten we wat we doen en waarom. Maar meestal (95%) is het onbewust, zijn het blinde vlekken voor onszelf.
We kunnen deze blinde vlekken deels herkennen wanneer we functioneel blokkeren, een vecht- of vluchtreactie vertonen of bevriezen.
Voorbeelden hiervan zijn: gelijk willen halen, ruzie maken, oordelen spuwen, beschuldigen, je terugtrekken, uitstellen, verveling, druggebruik onder alle vormen, niets doen, niet meedoen,  maagklachten, je in jezelf opsluiten…