Familie- en organisatieopstellingen

Systemisch werk, een psychotherapeutisch manier van werken.

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Het eerste systeem is vanzelfsprekend de familie of het gezin waar je geboren bent. De geschiedenis van je familie heeft invloed op wie je bent en hoe je functioneert. Uitdagingen, belemmeringen of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in die geschiedenis.

Ben jij vrij om je eigen weg te gaan? opstellingen

Hoe verhouden de verschillende personen die deel uit maken van een systeem zich tot elkaar, verschillende personen van een gezin, in familie, in een organisatie, in een team enz…

Deze manier van werken maakt dat onzichtbare of onderbewuste dynamiek zichtbaar worden.
Er wordt duidelijk wat moet veranderen om naar harmonie en evenwicht te gaan in het systeem.
De gewenste verandering kan bekomen worden door interventies binnen het systeem door de facilitator.

Ook een persoon kan men als een systeem beschouwen, in het bijzonder de verschillende innerlijke delen van die persoon en hoe die zich tot elkaar verhouden.
Wat geeft jou je levenskracht? Wat belemmerd je?
Wat wil je niet of niet meer? Wat wil je dan wel?

De systemische benadering kan helpen met als resultaat meer in je kracht, meer greep op je leven, meer helderheid.

  • Er speelt iets tussen jou en de familie waar je geboren bent en je wil weten wat het is en wat je ermee kan doen.
  • Allerhande relatieproblemen met ouders, partner, kinderen, collega’s, managers, medewerkers…
  • Er is een probleem waar je moeilijk de vinger kan opleggen.
  • Moeilijk om keuzes te maken
  • Er zijn steeds terugkomende spanningen of conflicten.

Opstellingenwerk, zowel voor families als voor organisaties kan perfect gebeuren in een één op één consult. Neem contact op voor meer informatie met Gina op gsm: 0494/106878.